VMAX
 
 
 
 
VMAX™ mempermudahkan pilihan anda dengan seleksi kategori jenis iklan yang berbeza mengikut keperluan kandungan app dan pilihan pengalaman penguna yang paling sesuai.

Iklan Tradisional

Iklan Tradisional adalah sesuai untuk menyediakan satu pengalaman aplikasi yang seragam. Ini adalah kerana, iklan ini boleh berasilamasi secara mudah dengan bahagian kandungan yang sedia ada.
Iklan Tradisional sesuai untuk dilancarkan untuk muncul secara langsung di dalam rangka app permainan, atau dilancarkan untuk muncul sebagai kandungan di dalam suapan untuk app bukan permainan.

Iklan Video

Iklan Video adalah paling sesuai untuk memikat penonton anda dengan mudah dan menyampaikan mesej pengiklan dalam masa yang singkat.
Anda boleh memanfaatkan ruang peralihan di dalam app untuk memaparkan iklan video sebagai perantaraan celahan, atau pemaparan iklan video secara pra-putaran yang memberikan pengalaman kandungan video yang seragam.

Iklan Insentif

Iklan Insentif merupakan platform yang sesuai untuk menarik penglibatan pengguna yang lebih besar dan mantap kerana ia menggalakkan interaksi pengguna dengan mendorong penglibatan untuk hasil yang telah ditentukan.
Pengguna boleh membuka tahap permainan, mendapatkan mata wang maya di dalam app permainan, atau membuka kandungan khusus di dalam app bukan permainan dengan mengunakan butang klik pada dinding tawaran, atau dengan menonton video.

Iklan Paparan

Iklan Paparan merupakan salah satu kategori jenis iklan yang popular. Iklan ini membolehkan skrin app anda untuk diutilasasi pada estet skrin anda dan juga muncul pada masa dan di dalam format yang paling sesuai untuk pengalaman aplikasi yang mantap.
Anda boleh mempunyai iklan paparan muncul sebagai iklan banner di dalam kandungan app, atau sebagai iklan pengantara celahan semasa waktu peralihan, untuk memberikan pengalaman yang seragam serta tidak menganggu pengalaman pengguna.

    HASIL dimaksimumkan APP

  • JENIS AD Muliple

  • PARTNERS ANEKA AD

  • Global high fill-rates

  • KAWALAN DAN penyesuaian

  • DASHBOARD UNIFIED