เพิ่มรายได้ของคุณจากการใช้งานมือถือที่มี VMAX ™


    สร้างผลจากแอปอย่างสูงสุด

  • ประเภทโฆษณาหลายๆแบบ

  • คู่ค้าโฆษณา

  • Global high fill-rates

  • ควบคุมและจัดการ

  • แดชบอร์ดแบบครบวงจร