เพียงเชื่อมระบบกับพันธมิตรโฆษณาที่ต้องการจากเครือข่ายโฆษณาที่หลากหลาย และ Demand Side Platform พร้อมเลือกรูปแบบโฆษณาที่โดนใจให้ตรงกับการสร้างรายได้แบบที่คุณต้องการ