Tìm kiếm doanh thu từ ứng dụng iOS dễ dàng hơn với VMAX SDK và Swift

VMAX SDK for Swift

Trước đây, Objective-C là lựa chọn duy nhất cho các lập trình viên iOS. Sau đó Unity có mặt. Gần đây nhất là Swift, đem lại cho lập trình viên nhiều lựa chọn hơn trong việc phát triển sản phẩm của mình.

VMAX™ cũng luôn hướng đến sự đa dạng trong lựa chọn dành cho developer. Với bản cập nhật mới nhất của VMAX SDK cho iOS, Swift đã chính thức được hỗ trợ, giúp các nhà phát triển được làm việc với công nghệ yêu thích của mình, cho dù là Objective-C, Unity hay Swift.

Dưới đây là một ví dụ khi tích hợp SDK vào app của bạn:

func adViewDidCacheAd(theAdView: VMaxAdView!) {
// Hàm được gọi khi hàm cacheAd được gọi từ VMaxAdSDK và quảng cáo đã được cached từ background.
// Gọi hàm showAd để hiển thị nội dung vào vị trí quảng cáo.
theAdView.showAd()
}

Với bản cập nhật này, việc tích hợp quảng cáo cáo với VMAX càng trở nên dễ dàng hơn với những ai sử dụng Swift. Còn với các lập trình viên đang sử dụng Objective-C hay Unity thì không có gì thay đổi khi VMAX vẫn hỗ trợ 2 công nghệ này.

Nếu bạn đang sử dụng Swift để phát triển sản phẩm của mình, hãy tải về bản cập nhật SDK và bắt đầu ngay hôm nay. Để có them thông tin, hãy xem qua tài liệu và hướng dẫn tích hợp VMAX SDK cho iOS..

Nếu có bất kì thắc mắc gì về Swift, hãy xem qua những thông tin khác tại đây.

Related Posts