Với bảng điều khiển mới của VMAX™, tạo vị trí quảng cáo sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết

VMAX Control Panel create an Adspot

Một trong những điều trọng tâm tại VMAX là tiếp thu ý kiến của người dùng để mang lại những cải
tiến và chức năng mới cho nền tảng. Với bảng điều khiển mới của VMAX, bạn sẽ có quyền kiểm soát
toàn diện với chiến dịch quảng cáo của mình.

Chúng tôi luôn xem mỗi phản hồi từ khách hàng là cơ hội để cải thiện chất lượng sản phẩm của
mình. Chức năng tạo vị trí quảng cáo là một ví dụ tiêu biểu.

Một khi đã đăng nhập vào bảng điều khiển và chọn tab Adspots, người dùng sẽ có những tùy chọn
như:

  • Chọn các nền tảng của ứng dụng: Android, iOS hoặc Windows cũng như các loại quảng cáo cho từng nền tảng
  • Lựa chọn loại quảng cáo phù hợp với trải nghiệm của ứng dụng. Cho dù là banner, toàn màn hình hay video, quảng cáo trả thưởng, video trả thưởng, quảng cáo gốc hay quảng cáo chạy trước, bạn sẽ có quyền kiểm soát toàn diện để tăng độ tương tác từ người dùng.
  • Ở bước tiếp theo, hãy lựa chọn ứng dụng để gắn vị trí quảng cáo mới từ danh sách. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn tạo một ứng dụng mới. Khi lựa chọn liên kết với một ứng dụng mới, một qui trình xét duyệt sẽ đảm bảo ứng dụng đáp ứng đủ những tiêu chí của thể loại được lựa chọn.
  • Bạn cũng có thể chọn mạng quảng cáo dựa trên loại hình quảng cáo mong muốn cũng như nội dung ứng dụng. Tại đây bạn cũng có thể khai báo những thông tin bảo mật để đơn giản hóa những bước tiếp theo
  • Khi đã tạo vị trí quảng cáo, hãy tải bộ SDK thích hợp cho từng nền tảng. Tích hợp SDK và bắt
    đầu tìm kiếm doanh thu từ sản phẩm của mình. Nếu cần them thông tin hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi về tạo vị trí quảng cáo.

Hãy đăng nhập với bảng quản lí VMAX™ Control Panel và quản lí chiến dịch quảng cáo của mình ngay hôm nay.

Related Posts