Tạm biệt 2016, Xin chào 2017

goodbye-2016-welcome-2017-featured-image

Nếu chỉ có 1 từ để miêu tả năm 2016 của chúng tôi, nó sẽ là: tuyệt vời. Bắt đầu với sự hứng khởi cao độ, chúng tôi đã đạt được những mục tiêu của riêng mình trong suốt chặng đường vừa đi qua.

Với những gì đã học được và phát triển trong năm vừa qua, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đơn giản hóa cuộc sống của những nhà hát triển ứng dụng tại Ấn Độ và toàn Châu Á – những người thực sự là tâm điểm cho mỗi sự thay đổi của chúng tôi.

2016 cũng là năm chúng tôi bắt đầu những dự định mới với niềm tin sẽ định hình tương lai cho cac lập trình viên và những doanh nhân khởi nghiệp.

Hãy cùng nhìn lại năm 2016 tuyệt vời của VMAX™