Đơn giản hóa quá trình tìm kiếm doanh thu với những cải tiến của VMAX Control Panel

app-monetization-simplified-with-vmax-control-panel-enhancements

Là một nhà phát triển ứng dụng, sản phẩm là tất cả những gì bạn dành sự quan tâm. Thấu hiểu điều

đó, mục tiêu của chúng tôi là luôn đảm bảo cho bạn một quá trình tìm kiếm doanh thu đơn gianr &

hiệu quả nhất. Và với tinh thần đó, chúng tôi xin giới thiệu những cải tiến của VMAX Control Panel.

Với những thay đổi này, VMAX Control Panel đang từng bước module hóa để các chức năng trở nên

dễ dàng và thuận tiện hơn. Việc điều hướng cũng được đơn giản hóa với ít thao tác hơn.

Những điểm mới

  1. VMAX Control Panel được thiết kế theo hướng module hóa với từng thành phần Apps, Adspots hay Networks đều được hiển thị trong tab riêng. Quá trình quản lí chiến dịch quảng cáo trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn khi thông tin được hiển thị với ít thao tác hơn.
  2. VMAX Control Panel đặt trọng tâm vào ứng dụng để quá trình tìm kiếm doanh thu trực quan hơn. Với các thông tin về sản phẩm của bạn, nền tảng đã chọn, các vị trí đặt quảng cáo, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý về lọa quảng cáo thích hợp.

Những nâng cấp mới

  1. Programmatic ad sources được bật sẵn giúp bạn tiếp tục gia tăng nguồn thu từ những người dùng mới sau khi đã tiếp cận những người sử dụng trong vùng địa lí định sẵn của mình. Ngoài ra, bạn vẫn có thể cài đặt programmatic ad source ở cấp độ quốc gia.
  2. Cải thiện khả năng phân phối giữa các nguồn quảng cáo với việc Direct Deal được lựa chọn là nguồn quảng cáo đầu tiên, theo sau là các nguồn quảng cáo của bên thứ 3. Các chức năng quản lí chiến dịch quảng cáo cũng sớm được cải thiện, mang lại quyền kiểm soát lớn hơn cho bạn trong việc tìm kiếm doanh thu từ ứng dụng của mình.
  3. Tự động hóa việc lựa chọn mạng quảng cáo. Thuật toán độc quyền của VMAX giúp bạn tự động lựa chọn các mạng quảng cáo mang lại doanh số cao nhất dựa trên lịch sử quảng cáo hàng tháng. Việc này sẽ giúp loại bỏ một công việc đầy khó khăn: kiểm tra từng mạng quảng cáo và bỏ lỡ những cơ hội gia tăng doanh thu.

Những thay đổi trên đều hướng đến mục tiêu khiến trải nghiệm VMAX Control Panel trở nên dễ dàng, mượt mà và đơn giản. Khi tìm kiếm doanh thu cùng VMAX, lợi nhuận của bạn sẽ được tối đa hóa và bạn chỉ cần tập trung vào việc phát triển và đưa ứng dụng trở nên thành công.

Hãy đăng nhập vào VMAX Control Panel để trải nghiệm những thay đổi này.

Hãy đăng nhập vào VMAX Control Panel để trải nghiệm những thay đổi này.
Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua care@vmax.com

Related Posts