3 lựa chọn cho nguồn doanh thu của bạn - Mạng quảng cáo, đối tác quảng cáo & các nền tảng quảng cáo tự động. Thuật toán của VMAX™ tự động lựa chọn loại hình quảng cáo thích hợp nhất tại mỗi vị trí mang lại lợi nhuận tối đa cho nhà phát triển.
VMAX™ hợp tác với câc đối tác trên toàn cầu, theo khu vực và ngay ở từng địa phương.

Ad Agencies

Programmatic Buyers (RTB)


VMAX ™ đã có hơn 100 đối tác quảng cáo và tiếp tục bổ sung thêm mỗi tháng.