Bộ thư viện SDK của chúng tôi cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng làm việc với nhiều đối tác quảng cáo. Bộ thư viện SDK của chúng tôi có DEX thấp, kích thước bé nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng ưu việt của VMAX.

Android

SDK (Version 3.11.0)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Unity Plugin (Version 3.7.19)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Cocos2d-x (Version 3.5.12)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Integration Validator Tool for Android (beta)

Tải về Đối với máy tính

Windows 10 Mobile

SDK (Version 3.4.1)

Tả Tài liệu hướng dẫn

Windows Phone 8.1

SDK (Version 3.5.9)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Unity Plugin (Version 3.5.9)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Windows Phone 8

SDK (Version 3.4.1)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Unity Plugin (Version 3.4.1)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Tizen

SDK (Version 3.0.4)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Unity (Version 3.0.4)

Tải Tài liệu hướng dẫn

Web App (Version 1.0.0)

Tải Tài liệu hướng dẫn

    App Yield Maximized

  • Multiple ad types

  • Multiple ad partners

  • Global high fill-rates

  • Control & Customization

  • Unified Dashboard