Show right Sidebar
  • Tối ưu hóa lượt xem quảng cáo cho các nhà phát triển game

    Jun 08, 2016
    Viewability challenge for app publishers
    Một trong những điều làm các lập trình viên phải suy nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để sử dụng hiệu quả không gian quảng cáo trên ứng dụng của mình. Trong khi đó, các đối tác quảng cáo luôn muốn càng nhiều người dùng xem quảng cáo của mình càng tốt để tránh lãng phí impression. MRC, một tổ chức đánh giá các nội dung số, chỉ ra rằng một quảng cáo được gọi là có hiệu quả khi c...

    Read more >>