Show right Sidebar
  • Bạn đã sử dụng quảng cáo gốc đúng cách?

    Mar 03, 2016
    VMAX Insights Native ads featured image
    Nếu được hỏi về quảng cáo trên di động, đa số người dùng đều nghĩ đến những popup to chiếm cả màn hình. Một trong những thử thách của việc gia tang doanh thu từ quảng cáo là làm sao để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị ảnh hưởng. Quảng cáo gốc là loại hình có thể giải quyết bài toán ấy. Được thiết kế để tối ưu hóa việc tích hợp với ứng dụng và game, quản...

    Read more >>